Centrum Kultury Gruzińskiej w Krakowie – semestr zimowy

Oto obecny plan zajęć w naszym Centrum Kultury Gruzińskiej (semestr zimowy: październik 2014 – luty 2015)

poniedziałek, 19.00-20.00, język gruziński poziom A1+, sala 17
poniedziałek, 19.30-20.30, taniec gruziński (dziewczyny), sala 21
wtorek, 18.30-19.45, chór gruziński, sala 17
wtorek, 19.45-20.45, język gruziński poziom A2, sala 17
środa, 19.00-20.00, język gruziński poziom A1, sala 17
środa, 19.30-20.30, taniec gruziński (chłopcy), sala 21
czwartek, 19.30-20.30, taniec gruziński (dziewczyny), sala 21
piątek, 19.00-20.00, język gruziński poziom A1, sala 17

Kontakt: i.matysiak@mostdogruzji.pl, taniec@mostdogruzji.pl