Trwa kurs językowy…

…organizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”.

Już od kilku miesięcy prowadzimy cotygodniowe zajęcia z podstaw języka gruzińskiego. U naszych studentów widać i słychać stałe postępy, z czego jesteśmy niezwykle dumni i zadowoleni 🙂 Dziękujemy Wam za zaufanie, chęć uczestnictwa w naszych lekcjach i nie gasnącą frekwencję mimo zadań domowych i testów!

Szczególnie dziękujemy Dyrekcji Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana za udostępnienie nam sali w budynku przy ul. Krupniczej 38, gdzie spotykamy się i ćwiczymy gruzińskie pismo oraz gramatykę.