RITA

Publikacja programów wolontariackich

W ramach realizacji projektu „Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation”, finansowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji przedstawiamy publikację z pięcioma najciekawszymi projektami, przygotowanymi przez przedstawicieli następujących muzeów: Muzeum Historycznego w Rustawi, Muzeum Tradycji Lokalnej w Bordżomi, Muzeum Historyczno-Architektonicznego w Uplisciche, Muzeum w Saczkere oraz Muzeum Jedwabiu w Tbilisi.

okładka

Volunteering in Georgian Museums

„Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation”

18-25 października w Polsce gościła grupa uczestników projektu „Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation”, finansowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. W wizycie udział wzięły dwie specjalistki w zakresie programów wolontariatu w kulturze (reprezentujące gruzińskich partnerów projektu – organizacji „Georgian Arts and Culture Centre” oraz Youth Association „Droni”) a także przedstawiciele sześciu gruzińskich muzeów:  Muzeum Historycznego w Rustawi, Muzeum Tradycji Lokalnej w Bordżomi, Muzeum Etnograficznego Chewsuretii w Korszy, Muzeum Historyczno-Architektonicznego w Uplisciche, Muzeum w Saczkere oraz Muzeum Jedwabiu w Tbilisi.

Podczas pierwszej części wizyty jej uczestnicy w Krakowie wzięli udział w V Dniach Kultury Gruzińskiej. Następnie mieli okazję zapoznać się z programami edukacyjnymi oraz współpracą z wolontariuszami, realizowanymi w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (a także odwiedzić trasę turystyczną Rynek Podziemny, gdzie zaprezentowano im bogatą gamę nowoczesnych rozwiązań stosowanych przy prezentacji ekspozycji oraz funkcjonujące tam programy edukacyjne – głównie dla dzieci i młodzieży). W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie uczestniczyli w wykładzie i warsztatach poświęconych wolontariatowi w kulturze. Także Muzeum Narodowe w Krakowie (wraz ze swoim oddziałem – Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego) przedstawiło gruzińskim uczestnikom bogatą ofertę programów współpracy z wolontariuszami oraz działania edukacyjne realizowane w tej instytucji.

Druga część wizyty studyjnej realizowana była na Śląsku. W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oprócz prezentacji zajęć edukacyjnych i omówieniu programu współpracy z wolontariuszami, gruzińscy muzealnicy zapoznali się z grą terenową, realizowaną w tej instytucji, po czym uczestniczyli w warsztatach budowy takiej gry (powstały wstępne scenariusze m.in. dla takich wydarzeń w Korszy i w Uplisciche). Fundacja „Park Śląski” przedstawiła szereg swoich programów wolontarystycznych, angażujących także seniorów i całe rodziny, natomiast Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach przedstawił swoją filozofię współpracy z wolontariuszami, na bazie której zrealizował już kilkanaście projektów kulturalnych. Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkanie z wolontariuszami z Gruzji przebywającymi w Polsce na wolontariacie europejskim. Zaprezentowali oni gościom swoje działania, jako przykład współpracy instytucji kultury z wolontariuszami. W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (w kopalni „Guido”) uczestnicy wizyty zapoznali się z dostępnymi w Polsce programami międzynarodowej współpracy, dzięki którym finansowane są wydarzenia kulturalne (w tym te, które angażują wolontariuszy). Na katowickim Nikiszowcu gruzińscy goście widzieli efekty działań kulturalnych funkcjonujących tam organizacji pozarządowych (współpracujących także z Muzeum Historii Katowic – oddział na Nikiszowcu).

Wizyty w muzeach i instytucjach kultury uzupełnione były przez zajęcia warsztatowe i ewaluacyjne, które odbywały się w Krakowie w Centrum Kultury Gruzińskiej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji” oraz w Katowicach w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach (polskich partnerów projektu).

Warto dodać, że dużym sukcesem wizyty była także integracja uczestników wizyty – muzealnicy planują obecnie zacieśnianie dalszej współpracy.

Miłym wydarzeniem w trakcie pobytu gruzińskiej grupy była także wizyta pani Justyny Janiszewskiej – Prezesa Fundacji “Edukacja dla Demokracji”.

Rekrutacja zakończona

We are happy to announce that together with our partners in project Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation, financed by the RITA program (an initiative of the Polish-American Freedom Foundation, implemented by the Education for Democracy Foundation) we have completed the recruitment stage. At the study tour to Poland in October we will host two specialists of volunteering in culture (representatives of our Georgian partners) and representatives of six small museums: History Museum in Rustavi, Museum of Local Lore in Borjomi, Khevsureti Ethnographic Muzeum in Korsha, Historical-Architectural Museum-Reserve in Uplistsikhe. Museum of Sachkhere and Silk Museum in Tbilisi. We want to thank all the participants, who took part in the recruitment – we hope to see you all at the final conference in Tbilisi in early 2015.

Miło nam poinformować, że wspólnie z partnerami zakończyliśmy rekrutację do projektu Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation, finansowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Na październikową wizytę studyjną do Polski przyjadą dwie specjalistki w zakresie programów wolontariatu w kulturze (przedstawicielki naszych gruzińskich partnerów) oraz przedstawiciele sześciu muzeów:  Muzeum Historycznego w Rustawi, Muzeum Tradycji Lokalnej w Bordżomi, Muzeum Etnograficznego Chewsuretii w Korszy, Muzeum Historyczno-Architektonicznego w Uplisciche. Muzeum w Saczkere oraz Muzeum Jedwabiu w Tbilisi. Wszystkim osobom dziękujemy za wzięcie udziału w naszym procesie rekrutacyjnym – mamy nadzieję gościć wszystkich na konferencji podsumowującej projekt w Tbilisi na początku 2015 roku.

„Get in Culture” – Recruitment

Gamarjobat,
as Association „Bridge to Georgia” we have recently started a project „Get in Culture” financed by the RITA program (an initiative of the Polish-American Freedom Foundation, implemented by the Education for Democracy Foundation) about volunteering and education in small museums in Georgia. Please have a look at the info and guidelines at our partner’s website:
„Get in Culture – პოლონურ ქართული თანამშრომლობა“ ფარგლებში ცხადდება კონკურსი უორქშოფში „მუზეუმებში მოხალისეობრივი და საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგავა” მონაწილეობის მისაღებად. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2014 წლი 6 ივლისი. იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი და საააპლიკაციო ფორმა.
http://www.gaccgeorgia.org/index.html

V Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie – spotkanie organizacyjne

Drodzy Miłośnicy Gruzji!

Planując realizację V Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie (17-19 października 2014 r.) już dziś zapraszamy wszystkich Was do współpracy. Doceniamy każdą formę aktywności- jako sprawny organizator, inspirujący prelegent, prowadzący warsztaty czy fascynujący gawędziarz. Jeżeli czujesz się na siłach wystąpić w jednej (a może kilku?  z wymienionych roli koniecznie zgłoś się do nas. Jeśli znasz kogoś, kto może podzielić się swoimi umiejętnościami, wiedzą czy ciekawą opowieścią przekaż proszę naszą wiadomość:

 

Już 24 czerwca (wtorek) o godzinie 18 odbędzie się spotkanie organizacyjne inaugurujące przygotowania do V Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie. Zapraszamy do Centrum Kultury Gruzińskiej – ul. Krasickiego 18 (drugie piętro).

Pasjonujemy się Gruzją i tak jak Gruzini dzielą się z nami swoją ojczyzną, tak i my podzielmy się naszymi wrażeniami, wiadomościami i odczuciami. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w organizację naszego corocznego wydarzenia. W związku z partnerstwem miast- Krakowa oraz Tbilisi chętnie wysłuchamy prelekcji, opowieści, przygód związanych ze stolicą Gruzji. Nie ograniczamy jednak Waszej fantazji – wykażcie się inwencją i pomysłowością. Czekamy na Wasze propozycje! Do zobaczenia 24 czerwca!

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy:
m.lach@mostdogruzji.pl lub stowarzyszenie@mostdogruzji.pl

Projekt „Get in Culture” otrzymał dofinansowanie

Mamy  przyjemność poinformować, że Komisja Grantowa Programu „Przemiany w Regionie” – RITA, powołana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, spośród zgłoszonych 125 projektów zarekomendowała do dofinansowania projekt naszego Stowarzyszenia pn.: Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation.

Dotacja została przyznana we wnioskowanej kwocie 39 946 zł.