Finał „Pomocnej dłoni dla Kaukazu”

Miło nam poinformować, że dużym sukcesem zakończyła się nasza akcja „Pomocna dłoń dla Kaukazu”. Dzięki życzliwości darczyńców zebraliśmy niemalże 300 kg pomocy szkolnych, w tym ponad 800 zeszytów, kilkaset przyborów do pisanie, ponad 1000 kredek i wiele innych przedmiotów niezbędnych do codziennej nauki i zabawy. Na konto Caritas Gruzja przelaliśmy również ponad 350 Euro na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.
Z tego miejsca pragniemy jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do:

Tuż przed wylotem

Katolickich Szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, za zorganizowanie spotkania z młodzieżą, zachęcenie jej do podzielenia się artykułami szkolnymi, zainteresowanie problemem dzieci objętych opieką Caritas Gruzja.

Zespołowi Szkół Łączności w Krakowie, za przeprowadzenie zbiórki finansowej, promocję akcji wśród swoich podopiecznych oraz wsparcie organizacyjne i nieodpłatną przestrzeń udostępnioną na potrzeby akcji.

8. Bazie Lotnictwa Transportowego, za wsparcie organizacyjne, nieodpłatny transport darów do Tbilisi, wyjątkową życzliwość i cierpliwość w pomocy przygotowania transportu.

Wszystkim darczyńcom, którzy bezpośrednio do nas kierowali swoją pomoc rzeczową, finansową, słowną. Ta ostatnia była dla nas równie cenna!

Słowa uznania kierujemy dla Pani Ligii Szulc za wsparcie i dzielenie się pomysłami niezbędnymi na etapie realizacji tej inicjatywy oraz dla księdza Witolda Szulczyńskiego, za cierpliwość i zrozumienie w odpowiedziach na niekończące się pytania.