„Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation”

18-25 października w Polsce gościła grupa uczestników projektu „Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation”, finansowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. W wizycie udział wzięły dwie specjalistki w zakresie programów wolontariatu w kulturze (reprezentujące gruzińskich partnerów projektu – organizacji „Georgian Arts and Culture Centre” oraz Youth Association „Droni”) a także przedstawiciele sześciu gruzińskich muzeów:  Muzeum Historycznego w Rustawi, Muzeum Tradycji Lokalnej w Bordżomi, Muzeum Etnograficznego Chewsuretii w Korszy, Muzeum Historyczno-Architektonicznego w Uplisciche, Muzeum w Saczkere oraz Muzeum Jedwabiu w Tbilisi.

Podczas pierwszej części wizyty jej uczestnicy w Krakowie wzięli udział w V Dniach Kultury Gruzińskiej. Następnie mieli okazję zapoznać się z programami edukacyjnymi oraz współpracą z wolontariuszami, realizowanymi w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (a także odwiedzić trasę turystyczną Rynek Podziemny, gdzie zaprezentowano im bogatą gamę nowoczesnych rozwiązań stosowanych przy prezentacji ekspozycji oraz funkcjonujące tam programy edukacyjne – głównie dla dzieci i młodzieży). W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie uczestniczyli w wykładzie i warsztatach poświęconych wolontariatowi w kulturze. Także Muzeum Narodowe w Krakowie (wraz ze swoim oddziałem – Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego) przedstawiło gruzińskim uczestnikom bogatą ofertę programów współpracy z wolontariuszami oraz działania edukacyjne realizowane w tej instytucji.

Druga część wizyty studyjnej realizowana była na Śląsku. W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oprócz prezentacji zajęć edukacyjnych i omówieniu programu współpracy z wolontariuszami, gruzińscy muzealnicy zapoznali się z grą terenową, realizowaną w tej instytucji, po czym uczestniczyli w warsztatach budowy takiej gry (powstały wstępne scenariusze m.in. dla takich wydarzeń w Korszy i w Uplisciche). Fundacja „Park Śląski” przedstawiła szereg swoich programów wolontarystycznych, angażujących także seniorów i całe rodziny, natomiast Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach przedstawił swoją filozofię współpracy z wolontariuszami, na bazie której zrealizował już kilkanaście projektów kulturalnych. Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkanie z wolontariuszami z Gruzji przebywającymi w Polsce na wolontariacie europejskim. Zaprezentowali oni gościom swoje działania, jako przykład współpracy instytucji kultury z wolontariuszami. W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (w kopalni „Guido”) uczestnicy wizyty zapoznali się z dostępnymi w Polsce programami międzynarodowej współpracy, dzięki którym finansowane są wydarzenia kulturalne (w tym te, które angażują wolontariuszy). Na katowickim Nikiszowcu gruzińscy goście widzieli efekty działań kulturalnych funkcjonujących tam organizacji pozarządowych (współpracujących także z Muzeum Historii Katowic – oddział na Nikiszowcu).

Wizyty w muzeach i instytucjach kultury uzupełnione były przez zajęcia warsztatowe i ewaluacyjne, które odbywały się w Krakowie w Centrum Kultury Gruzińskiej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji” oraz w Katowicach w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach (polskich partnerów projektu).

Warto dodać, że dużym sukcesem wizyty była także integracja uczestników wizyty – muzealnicy planują obecnie zacieśnianie dalszej współpracy.

Miłym wydarzeniem w trakcie pobytu gruzińskiej grupy była także wizyta pani Justyny Janiszewskiej – Prezesa Fundacji “Edukacja dla Demokracji”.