Kontakt

 

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”

ADRES REJESTROWY:

ul. Lublańska 14/18 , 31-410 Kraków

KRS 0000355835

NIP 6793036986

REGON 121232449

Numer konta bankowego: 46 1540 1115 2111 6011 9311 0001

adres e-mail: stowarzyszenie@mostdogruzji.pl

telefon: +48 605 506 098

NOWY ADRES CENTRUM KULTURY GRUZIŃSKIEJ
(przy GMT Georgian Wine&Art Gallery)

ul. Bytomska 23, 30-075 Kraków

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Kamil Słowioczek

Wiceprezes: Michał Rodak

Sekretarz: Iwona Matysiak

Skarbnik: Bogusław Bieroń

Przemysław Nocuń