„Kultura ponad granicami – კულტურა საზღვრებს მიღმა”

W dniach 26–27 listopada 2019 roku Stowarzyszenie „Most do Gruzji” wzięło udział w kick- off meeting w Tbilisi zorganizowanym w ramach projektu „Kultura ponad granicami – კულტურა საზღვრებს მიღმა”. Było to dwudniowe spotkanie startowe wybranych specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie z liderami instytucji kultury w Gruzji oraz osobami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary działalności gruzińskich instytucji kulturalnych.

Podczas dwudniowej konferencji pracownicy MNK zaprezentowali procesy wdrażane w muzeum i dobre praktyki z zakresu m.in.: zarządzania instytucją kultury, zarządzania projektami wystawienniczymi, projektowania przestrzeni wystawienniczych, edukacji kulturalnej, marketingu, pozyskiwania funduszy, nowych technologii digitalizacyjnych czy projektowania rozwiązań IT.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Most do Gruzji” (Przemysław Nocuń i Anna Nisztuk) opowiedzieli o działalności i roli organizacji pozarządowych w Polsce, a także o tym jak funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Szczególną uwagę zwrócili na działania związane z popularyzacją idei wolontariatu w muzeach oraz projekty zrealizowane w ramach współpracy Polski i Gruzji.

W trakcie wyjazdu odbyła się również analiza potrzeb uczestników spotkania w celu dostosowania planu dalszych działań projektowych do oczekiwań odbiorców.  Głównym założeniem projektu jest przygotowanie i realizacja programu „Akademia Zarządzania Instytucją Kultury” pozwalającego na stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury.

Spotkania zrealizowane w 2019 roku to dopiero początek długofalowej współpracy. W planach na kolejne lata przewidziane są wizyty w Polsce i w Gruzji, warsztaty, panele dyskusyjne, a także programy stażowe w formie job shadowing dla przedstawicieli gruzińskich instytucji kultury. Podsumowaniem projektu ma być realizacja wspólnej wystawy sztuki gruzińskiej w Polsce, co stanie się okazją do sprawdzenia zarówno mechanizmów współpracy, jak i uzyskanej wiedzy.

 

Informacja na stronie Muzeum Narodowego – https://mnk.pl/artykul/359