Nasze cele

  • Zbieranie informacji na temat zajęć, wykładów, wydarzeń o tematyce gruzińskiej. Chcemy w ten sposób ułatwić pozyskiwanie informacji o Gruzji i krakowskich wydarzeniach z nią związanych.
  • Działania na rzecz rozwoju współpracy edukacyjnej. Chcemy rozwinąć program współpracy szkół średnich i wyższych Kraków – Tbilisi, pomóc w organizowaniu partnerstwa szkół
  • Regularne wykłady i prelekcje dla mieszkańców Krakowa: kurs podstaw j. gruzińskiego, wykłady na temat historii, zabytków, kultury Tbilisi i całej Gruzji. Mamy nadzieję upowszechnić wiedzę o Gruzji wśród zwyczajnych obywateli Krakowa, zwiększyć zainteresowanie kontaktami i wyjazdami w region zakaukaski.
  • Cykliczny festiwal gruziński w Krakowie (Dni Kultury Gruzińskiej). Zorganizowane po raz pierwszy w maju 2010 Dni Kultury Gruzińskiej są cyklicznym, corocznym wydarzeniem wprowadzającym mocny gruziński akcent do kulturalnego kalendarza Krakowa.
  • Stworzenie placówki informacyjnej zbierającej dane o możliwościach studiów, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej dla obu stron – tak o realiach życia w Polsce dla Gruzinów, jak o możliwościach współpracy z Gruzinami dla Polaków.
  • Naszym długofalowym celem jest powołanie Centrum Kultury Gruzińskiej w Krakowie (zrealizowane pod koniec 2013 roku), które byłoby trwałą instytucją, polem kontaktów polsko-gruzińskich i miejscem rozwoju współpracy edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej, gospodarczej, etc.

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia znajdują się w dziale: Dokumenty