O nas

Geneza stowarzyszenia

Z powstaniem stowarzyszenia wiążą się nasze indywidualne działania z ostatnich lat. Już wcześniej staraliśmy się popularyzować Gruzję na różne sposoby, m.in. poprzez:

  • Wykłady o kulturze i historii gruzińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wymiany studenckie i obozy naukowe, warsztaty tańców gruzińskich w ramach programu „Młodzież” , uczestnictwo w lektoracie języka gruzińskiego.
  • Angażowanie mediów lokalnych do publikacji materiałów o Gruzji: na łamach „Dziennika Polskiego” ukazywały się relacje z podróży na Kaukaz, na autokarową wyprawę zostali zaproszeni dziennikarze z TVP Rzeszów, co zaowocowało kilkoma reportażami.
  • Promocja turystyki na Kaukaz Południowy: organizacja grupowych wyjazdów (lato ‚2009) i indywidualne podróże turystyczne; artykuły z podróży ukazały się w ogólnopolskich czasopismach turystycznych prezentując Gruzję jako wyjątkowe miejsce turystycznych eskapad. Osobne miejsce ma tu turystyka winiarska, związana z chęcią bezpośredniego poznania gruzińskich tradycji w tej dziedzinie.

Zawiązanie stowarzyszenia

W marcu 2010 roku, dzięki inicjatywie kilkiunastu osób, w tym studentów Instytutu Orientalistyki UJ, zostaje formalnie powołane do życia Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”. Do maja trwała procedura rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozwój i obecna działalność

Organizowane bądź współorganizowane przez nas liczne projekty wpisują się już na trwałe w kulturalną mapę Krakowa: są to m.in. uczty o charakterze tradycyjnej gruzińskiej supry, projekcje filmowe i slajdowiska, spotkania z kulturą gruzińską, wykłady o historii i sztuce gruzińskiej, wymiany studenckie i naukowe. Ogromnie cieszymy się również z zaproszenia nas przez Miasto Kraków do współtworzenia Dni Tbilisi w Krakowie. Mamy nadzieję iż dotychczasowe działania to dopiero podstawy do stworzenia trwałej i prężnej organizacji łączącej Kraków i Tbilisi, Polskę i Gruzję na wielu płaszczyznach.

Od 2010 roku organizujemy w Krakowie „Dni Kultury Gruzińskiej” – zrealizowano już pięć edycji.

Pod koniec 2013 roku udało nam się uruchomić w Krakowie „Centrum Kultury Gruzińskiej”, w którym organizowane są stacjonarne kursy języka gruzińskiego, warsztaty tańca gruzińskiego, chór gruziński itp. W 2018 roku Centrum zmieniło swoją lokalizację i funkcjonuje pod adresem: ul. Bytomska 23 w Krakowie.

Zarząd

Prezes Zarządu: Kamil Słowioczek
Członek Zarządu – Wiceprezes: Michał Rodak
Członek Zarządu – Sekretarz: Iwona Matysiak
Członek Zarządu – Skarbnik: Bogusław Bieroń
Członek Zarządu: Przemysław Nocuń