„Pomocna dłoń dla Kaukazu” wystartowała!

Prezentacja przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Łączności, promująca wsparcie dla dzieci z „Naszego domu” w Tbilisi

W prezentacji wykorzystano fragment rozmowy Pani Ligii Szulc z księdzem Witoldem Szulczyńskim. Jednocześnie zachęcamy do zainteresowania organizowaną przez Panią Ligię akcji „Serce dla Gruzji”, która również ma na celu wsparcie Caritas Gruzja!

Więcej informacji na www.sercedlagruzji.pl