Rekrutacja zakończona

We are happy to announce that together with our partners in project Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation, financed by the RITA program (an initiative of the Polish-American Freedom Foundation, implemented by the Education for Democracy Foundation) we have completed the recruitment stage. At the study tour to Poland in October we will host two specialists of volunteering in culture (representatives of our Georgian partners) and representatives of six small museums: History Museum in Rustavi, Museum of Local Lore in Borjomi, Khevsureti Ethnographic Muzeum in Korsha, Historical-Architectural Museum-Reserve in Uplistsikhe. Museum of Sachkhere and Silk Museum in Tbilisi. We want to thank all the participants, who took part in the recruitment – we hope to see you all at the final conference in Tbilisi in early 2015.

Miło nam poinformować, że wspólnie z partnerami zakończyliśmy rekrutację do projektu Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation, finansowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Na październikową wizytę studyjną do Polski przyjadą dwie specjalistki w zakresie programów wolontariatu w kulturze (przedstawicielki naszych gruzińskich partnerów) oraz przedstawiciele sześciu muzeów:  Muzeum Historycznego w Rustawi, Muzeum Tradycji Lokalnej w Bordżomi, Muzeum Etnograficznego Chewsuretii w Korszy, Muzeum Historyczno-Architektonicznego w Uplisciche. Muzeum w Saczkere oraz Muzeum Jedwabiu w Tbilisi. Wszystkim osobom dziękujemy za wzięcie udziału w naszym procesie rekrutacyjnym – mamy nadzieję gościć wszystkich na konferencji podsumowującej projekt w Tbilisi na początku 2015 roku.