Chór gruziński O’dela

Pierwszy publiczny występ naszego krakowskiego chóru O’dela (działającego w ramach Stowarzyszenia „Most do Gruzji”), którego repertuar stanowią gruzińskie polifoniczne pieśni ludowe i sakralne. Chór powstał w 2014 roku – wszyscy wykonawcy są Polakami. Chórem kieruje Mirian Khukhunaiszwili (Gruzja)

The first public performance of our Georgian choir O’dela in Krakow (being a part of activities of Association „Bridge to Georgia”), The repertoire of our choir consists of Georgian folk and sacred polyphonic music. The choir was established in 2014. All the singers are Polish. The head of the choir is Mirian Khukhunaishvili (Georgia)

პირველი საჯარო გამოსვლა კრაკოვის გუნდისა (რომელიც წარმოადგენს ერთ–ერთ აქტივობას ასოციაციისა –„ხიდი საქართველოსთან”), რომლის რეპერტუარშიც არის მხოლოდ ქართული ხალხური და სასულიერო მუსიკა. გუნდი ჩამოყალიბდა 2014 წელს და მისი ყველა წევრი არის პოლონელი. ხელმძღვანელი — მირიან ხუხუნაიშვილი